Schilderkunst van A tot Z SISO 730.1

Omschrijving:

Geschiedenis van de schilderkunst van de oorsprong tot heden.

Lexicon met meer dan 1800 lemmata over geschiedenis en stromingen in de westerse en oosterse schilderkunst van begin tot (bijna) heden, voorzien van ca. 1200 niet altijd fraaie afbeeldingen in kleur. Een inleiding ontbreekt zodat we de selectiecriteria van de redactie niet kunnen achterhalen. Een 'geschiedenis' van de schilderkunst is dit zeker niet. Kunst van na 1970 is mondjesmaat vertegenwoordigd. Symboliek wordt onvoldoende uitgelegd, ook in het lemma over genreschilderkunst waar men dit zou verwachten. De keuze van kunstenaars en platen en de teksten zijn adequaat. Kunsthistorici hebben echter substantiëlere lexica ter beschikking; in dit boek ontbreken bijvoorbeeld literatuurverwijzingen. Voor geïnteresseerde leken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.