De wereld van Leonardo da Vinci (1452-1519) SISO 737.2

Omschrijving:

De bekwame auteur is ook de schrijver van de in dezelfde reeks verschenen boeken over Rembrandt en Van Gogh. Het boek heet terecht De wereld van, enz. want het geeft niet alleen het verhaal van leven en werken van Leonardo (1452-1519), maar schetst tevens de kultuurhistorische achtergrond van zijn tijd (Vroeg- en Hoog-Renaisance) en schenkt relevante aandacht aan zijn beroemde tijdgenoten. De boeiende formule van de reeks is: biografisch hoofdstuk gevolgd door een dokumentair katern vol illustraties. Zo is er bijvoorbeeld n.a.v. Leonardo's beroemde Laatste Avondmaal te Milaan een katern illustraties over datzelfde thema door de eeuwen heen. Schrijver gaat zich niet te buiten aan onkritische lof, maar geeft wel alle eerbetoon aan het "veelzijdigste genie van de Renaissance".

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.