Kunstbeschouwing SISO 701.1

Omschrijving:

Deze uitgave is uitgebreider dan een door dezelfde auteurs eerder geschreven boekje (Kunstbeschouwing, vormgeving 2) en vervangt deze. Na een korte inleiding over kunst als verschijnsel, wordt in een zevental hoofdstukken ingegaan op de hoofdtijdperken uit de kunstgeschiedenis: oudheid, middeleeuwen, renaissance en barok, schilderkunst 19e eeuw, schilderkunst 20e eeuw, beeldhouwkunst na 1800, bouwkunst na 1800. Zwart-wit reproducties completeren het boekje. Deze nieuwe uitgave is met name uitgebreider in de onderdelen, die handelen over de 19e en 20e eeuw. In een bestek van dit boekje wordt in een consequente lijn gezocht naar de essentie. Met de grotere aandacht voor de 19e en 20e eeuw zijn de schrijvers daarin goed geslaagd.
1985

Boek is 14 keer beschikbaar in de Mediatheek.