Eeuwige schoonheid SISO 701.1

Omschrijving:

Prof. Gombrich is een vurig pleitbezorger van het "eeuwig schone", van de estetische kunst. Wie niet meer gelooft in de Kunst, zal zich aan de auteur ergeren. Onomwonden neemt hij stelling, bijv. "Ik zal mijn kritiek op Pop Art beperken tot verbanning uit een boek dat afbeeldingen van Michael Angelo en Rembrandt bevat" (p. 460). Men leze vooral het Naschrift 1965. En men houde voor ogen dat de laatste hoofdstukken van dit boek geschreven werden in 1948. Gombrich is in dit klassieke boek met hoofdzakelijk zwart-wit afbeeldingen een goede gids voor hen die hem willen volgen.

2e druk 1956

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.