Paravion BOUA5

Omschrijving:

In deze nieuwe roman van de opmerkelijke Nederlands-Marokkaanse schrijver (1970) worden drie generaties Baba Baloek beschreven. Paravion (ontleend aan de aanduiding op de luchtpost envelop) staat in deze roman voor een Amsterdam-achtige stad. Vanuit een Noord-Afrikaans dorpje zullen een grootvader, een vader en een zoon deze stad van het verlangen in diverse tijdslagen proberen te bereiken. De zoon, temidden van vrouwen opgegroeid, als laatste. Zij die hem voorgingen, voelen zich op de plaats van hun bestemming ongemakkelijk. Het verschil tussen culturen, verlangen en bestemming, de vrouw en de erotiek krijgen hierbij een belangrijke rol. Deze roman van verlangen speelt met de werkelijkheid. Archetypische voorstellingen (zoals opvoedende heksen, vliegende tapijten etc.) worden opgeroepen. De romanhandeling is niet altijd eenvoudig te volgen. Het zijn vooral de esthetiserende stijl (soms ook erotiserend, soms ook zintuiglijk - zo beginnen veel hoofdstukken met 'Luister'; het laatste deel met 'Kijk dan!'), de sprookjesachtige werkelijkheidsweergave en de verbeeldingskracht die grote indruk maken. (Biblion)

Thema's: Marokkaanse migranten, cultuurverschillen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.