In grote lijnen: teken- en schildermaterialen en grafische technieken SISO 741

Omschrijving:

Een boekje dat handelt over technieken en materialen die in de beeldende (tweedimensionale) kunst worden toegepast. De titel geeft reeds aan wat de opzet van de samensteller is geweest: een globaal inzicht geven in al datgene wat men in de wereld van de kunst aan werkwijzen kan tegenkomen. Het geheel is een handzaam werkje geworden waarin inderdaad een zeer volledig overzicht van technieken en materialen wordt gegeven, waarbij echter alleen maar de allerbelangrijkste facetten worden aangetipt. Dit gebeurt op een heldere en overzichtelijke manier alhoewel wat karig geillustreerd. Al met al een zeer bruikbaar geheel voor iedereen die globaal iets van de in de kunst toegepaste technieken en materialen wil of moet weten. Een register met trefwoorden completeert het geheel.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.