Het fantastische in de kunst SISO 738

Omschrijving:

Compendium van Teleac 1989

Het fantastische in de kunst staat steeds op gespannen voet met de overige, vaak meer aanvaarde kunstvormen en onttrekt zich als het ware aan de regels waaraan de meer rationele, evenwichtige 'klassieke' kunst zich houdt. De geschiedenis van het fantastische in de kunst vanaf de laatromeinse tijd tot op heden komt in deze cursus aan de orde. Het zelfstandig te gebruiken cursusboek bevat alfabetisch de namen van kunstenaars, stromingen, begrippen, verschijnselen en locaties. Begrippen als het 'groteske', het 'sublieme', 'capriccio' vormen de bakens voor de kunstenaars van het fantastische in hun weerbarstige traditie van Hellenisme tot heden. Ten slotte vormt het cursusboek een inventaris van ideeen, waaraan de postmodernen veel verschuldigd zijn.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.