Beeldschermkinderen SISO 433.5

Omschrijving:

Korte bespreking:
Dit boek geeft inzicht in de psychologische en communicatiewetenschappelijke theorieën over de inhoud, het gebruik en de effecten van televisie en pc door en bij kinderen. Aan de orde komen achtereenvolgens denkbeelden (ook vanuit de historie) over kinderen en de media, de ontwikkeling van kind tot mediaconsument in verschillende leeftijdscategorieën, mediageweld en agressie, kinderen, commercie en reclame en met name de effecten van reclame op kinderen, en tot slot de effecten van interactieve media: internet en games. Het boek bevat een uitgebreid literatuuroverzicht. De auteur is hoogleraar Kind en Media bij de afdeling communicatiewetenschappen van de UvA. Zij heeft vele publicaties op het vakgebied op haar naam staan. Dit boek geeft een goed inzicht in de reactie en gevolgen van gebruik van diverse media voor kinderen. Het is duidelijk gestructureerd en vooral bedoeld voor studenten, maar het is ook toegankelijk voor ouders, docenten en beleidsmakers.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.