Winesberg, Ohio AND 1

Omschrijving:

Sherwood Anderson (1876-1941) was een van de grondleggers van de moderne Amerikaanse roman en een voorbeeld voor schrijvers als William Faulkner en J.D. Salinger. Deze Nederlandse vertaling uit 1970 van �Winesburg, Ohio� (1919) valt ook vandaag nog te genieten. Dat komt door de plezierige verteltrant en de herkenbare karakterschetsen van diverse bewoners in het plattelandstadje Winesburg. De roman bestaat uit 22 verhalen waarin steeds wordt ingezoomd op een markant personage: een excentrieke dorpsarts, een glurende dominee, de dorpsdronkaard, de ongetrouwde onderwijzeres enz. Hoofdpersonage is de jonge journalist George Willard die als schrijver in de dop zijn dorpsgenoten portretteert, maar ook zelf als verbindend personage acteert. Deze originele structuur met allerlei dwarsverbanden tussen de losse verhalen geeft een samenhangend beeld van het leven in een kleine Amerikaanse dorpsgemeenschap. Anderson laat zien hoe alle personages op eigen wijze worstelen met hun eenzaamheid en hun gebroken dromen. Dat universele thema maakt van deze roman met recht een klassieker!

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.