Suspense! BEL 2

Omschrijving:

"Suspense" is, evenals "C'est arrivé un jour", oorspronkelijk een wekelijks televisieprogramma geweest van Pierre Bellemare. Na het succes op- TF 1 verschenen de verhalen in boekvorm. Uit de orginele editie zijn er twaalf gekozen en hier onverkort weergegeven. Deze bundel is bestemd voor het leesonderwijs op havo/vwo en kan worden ingevoerd vanaf de vierde klas.
De onderwerpen wisselen. Aandoenlijke situaties en tragiek in het ene verhaal, zotte voorvallen in het andere. Niet alledaagse gebeurtenissen, snel verteld, en merkwaardige, vaak sensationele ontknopingen <<à la Bellemare>>.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.