Gedrags- en werkhoudingsproblemen en zorgverbreding SISO 458.4

Omschrijving:

Het boek is ontstaan uit materiaal behorend bij de module 'gedrags- en werkhoudingsproblemen' van de Son Opleiding tot remedial teacher/intern begeleider. Centraal in het boek staat steeds de rol van de leerkracht. Het boek is opgebouwd uit drie gedeelten. De eerste acht hoofdstukken bevatten informatie over het ontstaan en de oorzaken van gedrag- en werkhoudingsproblemen, de positie van de leerling, de rol van de leerkracht en het signaleren en observeren van gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Het tweede deel bevat themahoofdstukken. In hoofdstuk 9 tot en met 15 worden werkhoudingshoudingsproblemen beschreven zoals: concentratiestoornissen, hyper-activiteit, faalangst, motivatieproblemen. In hoofdstuk 16 tot en met 22 staan gedragsproblemen centraal: agressie, zondebok, sociale angst, verdriet, problemen als gevolg van hoogbegaafdheid.
Het laatste hoofdstuk behandelt het opstellen van behandelingsplannen. Bij elk hoofdstuk wordt een literatuurlijst gegeven en een aantal vragen die behulpzaam kunnen zijn bij het bestuderen van:Gedrags- en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding BAO 1-8 PABO ISBN 90 758 7101 5

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.