De klank van sneeuw JAP 8

Omschrijving:

- twee novellen

In de twee verhalen in dit boek zijn vrouwen de hoofdpersoon. Beide vrouwen hebben een marginale rol in het theaterleven, maar zoeken krampachtig naar erkenning en bevestiging. In het eerste verhaal is dat een zangeres die weer gaat zingen, in het tweede een soapactrice die 'groot' toneel gaat spelen. Het zijn korte, maar helder geschreven novelles, die in twee verschillende sferen een grote overeenkomst laten zien: de eenzaamheid van de hoofdpersonen hoeft niet benoemd te worden om ze des te sterker te laten voelen. Eerder verschenen onder de titel 'Dooi & Zeep', voorzien van schilderijen van de auteur. In deze editie ontbreken de illustraties, maar is wel een nawoord opgenomen over de achtergrond van de verhalen.

Thema's: actrices, vrouwenleven

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.