De Egyptenaren en hun godsdienst SISO 212

Omschrijving:

SISO 212

Korte bespreking:
Men kan de godsdienst van de oude Egyptenaren op verschillende manieren benaderen. Zo is er de objectieve beschrijving van goden, cultusvormen enz., in historisch verband. Maar men verklaart niets van de voor de moderne mens vreemde en vaak onbegrijpelijke, soms ook tegenstrijdige godsvoorstellingen. De auteur van dit boek heeft een nieuwe methode gevolgd. Uitgangspunt is de stelling dat de denkwijze van de oude Egyptenaren totaal anders is als die van de moderne mens. Naast aantekeningen en een bibliografie bevat het boek een lijst van de goden en godinnen uit het oude Egypte en een chronologisch overzicht van de Egyptische geschiedenis

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.