Een man uit het dal van Spoleto SISO 245.5

Omschrijving:

De auteur, bekend door haar boeiende en sfeerrijke werken over Italië in de Middeleeuwen, richt zich in dit boek speciaal op de figuur van Franciscus. De titel is ontleend aan het begin van diens eerste biografie (Thomas van Celano). Deze woorden zijn tevens een program: Franciscus is geen oplichtende meteoor, maar een man van een bepaalde tijd en uit een bepaald gebied. In een eerste deel schetst zij die tijd en dat gebied, naar eigentijdse bronnen. In een tweede deel tekent zij 'de man' eveneens naar gegevens van tijdgenoten. Dan komt zij zelf aan het woord om Franciscus in zijn tijd te plaatsen en zijn optreden te verklaren. Ieder woord wordt verantwoord in uitvoerige aantekeningen en bronvermeldingen. Een prachtig boek, dat Franciscus nader brengt maar ook het twaalfde- en dertiende-eeuwse Italië.

religie


Boek is beschikbaar in de Mediatheek.