Waterwerk Het Maritiem Bedrijf als Moeder van de Welvaart SISO 658.1

Omschrijving:


Havens, scheepvaart, scheepsbouw en waterbouw zijn belangrijke pijlers van onze economie. Zij vormen met elkaar een, in het afgelopen millennium voortdurend gedifferentieerd, cluster van maritieme bedrijven. Inventiviteit en ondernemingsgeest binnen indivduele bedrijven worden door de samenhang binnen dit cluster krachtig versterkt. Nu het wegverkeer een halve eeuw ongebreideld is gegroeid, beleeft beleeft het veilige en energiezuinige vervoer per schip bovendien een come back. Het gaat goed met de natte sector in Nederland.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.