Techniek in Nederland in de twintigste eeuw SISO 640.4

Omschrijving:

Serie onder redactie van J.W. Schot e.a.

De zevendelige serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw vertelt het boeiende verhaal over de rol van de techniek in de voortgaande modernisering van Nederland.
De wisselwerking tussen maatschappelijke en technische ontwikkelingen staat centraal in een nieuw standaardwerk dat het vervolg is op de succesvolle zesdelige serie Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1880-1890. De nieuwe serie is nog ambitieuzer van opzet en bestaat uit 7 delen, die tussen 1998 en 2002 zullen worden gepubliceerd. Het is het eerste standaardwerk dat de geschiedenis van de techniek in deze eeuw thematisch behandelt. Voor wie wil begrijpen hoe Nederland is geworden tot wat het nu is door de invloed van de techniek is deze serie een aanrader.

I. Techniek in ontwikkeling / Waterstaat / kantoor- en informatietechnologie
II. Delfstoffen / Energie / Chemie
III. Landbouw / Voeding
IV. Huishouden / medische techniek
V. Transport / Communicatie
VI. Stad / Bouw / Industri�«le productie
VII. Techniek en modernisering / Balans van de twintigste eeuw

NIET UITLEENBAAR!

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.