Uitsterven. Rampen markeren elk nieuw begin SISO 576

Omschrijving:

Deel uit de 'Wetenschappelijke Bibliotheek' van Natuurwetenschap en Techniek. De schrijver is een befaamd onderzoeker op paleontologisch terrein. Zijn specialiteit is extinctie: het uitsterven van organismen in de loop van de geologische tijdschaal van (honderden) miljoenen jaren. De nadruk in het boek ligt op het massale uitsterven van vele soorten in bepaalde tijdsperioden, zoals het uitsterven van de dinosauriers. De auteur legt de oorzaken hiervoor vooral bij natuurrampen, zoals meteorietinslagen en klimaatveranderingen. Helder geschreven zonder al te veel jargon. Eerder in vertaling onder dezelfde titel verschenen in 1989. De sindsdien toegenomen kennis op dit terrein is niet zodanig dat het boek sterk verouderd is; het blijft een standaardwerk. Voorzien van voornamelijk gekleurde illustraties, register en literatuurlijst. Kleine druk.

Beschreven wordt het massale uitsterven van dieren en planten tijdens de biologische evolutie en wat de oorzaken hiervan waren.

Wetenschappelijke Bibliotheek deel 17

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.