Menselijke verscheidenheid SISO 599.2

Omschrijving:

Wetenschappelijke bibliotheek deel 2 (Natuur & Techniek)

Dit boek behandelt aspecten van de erfelijkheid en de evolutie van de mens. Besproken wordt welke erfelijke verschillen er tussen mensen kunnen bestaan en welke invloed het milieu uitoefent. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de unieke genetische constitutie van elk individu. Uitvoerig wordt ook ingegaan op het bestaan van erfelijke verschillen tussen groepen van individuen, zoals rassen. De auteur, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de populatie genetica en de evolutie-theorie, maakt hierbij duidelijk dat er geen biologische basis bestaat voor racistische theorieen. Een voortreffelijk boek, wetenschappelijk van zeer hoog gehalte; geeft zeer interessante informatie over genetische informatie bij de mens. Een basisboek voor hen die racistische vooroordelen willen ontzenuwen. Met vele illustraties in zwart-wit, register.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.