Einstein... en daarna: de uitwerking van een geniale gedachte SISO 531.4

Omschrijving:

Behandeling van Einstein's speciale en algemene relativiteitstheorie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het conflict tussen de theorieen van Newton en Maxwell en de daaruit voortvloeiende ideeen van Einstein over de relativistische ruimte en tijd, de equivalentie van massa en energie (E=mc2), de zwaartekracht, meetkunde en natuurkunde en op recent onderzoek. Het niveau van de - op zich duidelijke - tekst is hoog. Bevat veel informatie. Belangstelling voor het onderwerp is vereist; voorkennis van natuurkunde (en wiskunde) op vwo-niveau noodzakelijk. Veel nadruk op wiskundige berekeningen; algemene relativiteitstheorie wordt meer beschrijvend gegeven. Ook aandacht voor historische ontwikkelingen en de bij de wetenschap betrokken personen. Voorzien van vele tekst ondersteunende foto's (zwart/wit en kleur) en duidelijke tekeningen. Bevat literatuurverwijzingen (engelstalig) en uitgebreid register. Mooi verzorgde uitgave.

Wetenschappelijke bibliotheek ; dl. 13

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.