Architectuur in de natuur: de weg naar de optimale vorm SISO 514

Omschrijving:

Deze studie geeft een uiteenzetting over de ontwikkeling van de variatierekening, een tak van de wiskunde, die zich bezighoudt met optimalisatie namelijk vormen te vinden, die een specifieke grootheid maximaliseren of minimaliseren. De auteurs verduidelijken hun informatie met een aantal zwart-witte- en kleurenillustraties, die regelmatige vormen en patronen, voorkomende in de natuur, laten zien. Het beginsel van de 'zuinigheid van middelen wordt bijzonder benadrukt. In hoofdstuk I geven auteurs een korte beschouwing over een aantal wiskundige en filosofische ideeen uit het einde van de zeventiende en achttiende eeuw. In hoofdstuk II gaat men nader in op de wiskunde in Griekenland. Hoofdstuk III behandelt 'Kortste en vlugste verbindingen'. Ook in hoofdstuk IV, V en VI geven de auteurs systematisch informatie over tal van wetenschappers, die geinspireerd zijn tot het ontwikkelen van modellen en theorieen. Een zeer informatieve studie voor een selekte lezersgroep.

Wetenschappelijke bibliotheek ; dl. 16

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.