Erzählungen BOL 23

Omschrijving:

Vlot leesbare bundel met vijf verkorte en vereenvoudigde verhalen van Heinrich Böll (1917-1985). Het centrale thema, de verhouding tussen arm en rijk en de (on)rechtvaardigheid in het leven, wordt in elk verhaal anders uitgewerkt. Zo ontdekt in "Die Waage der Baleks" (1958) een jongen dat de kruiden, door arme mensen geplukt, bij de verkoop met opzet fout worden afgewogen zodat deze mensen onderbetaald worden. Protest hiertegen wordt onderdrukt en de ontdekker wordt verbannen. De min of meer open eindes van de verhalen zetten aan tot nadenken. Zeer geschikt voor het voortgezet onderwijs na twee tot drie jaar onderwijs in de Duitse taal: de vereiste woordenschat is 2400 woorden, moeilijke woorden worden verduidelijkt d.m.v. omschrijvingen in het Duits en plaatjes onder aan de bladzijde. Aan het eind van elk verhaal enkele vragen. De keus van de verhalen is zodanig, dat de lezer een goede indruk krijgt van de thematiek waarmee Böll, die in 1972 de Nobelprijs voor literatuur ontving, zich bezighield. Prettige bladspiegel, veel zwart-wit tekeningen. Op de kaft een ouderwets aandoende tekening van een jongen met een weegschaal.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.