Decamerone BOC1

Omschrijving:

Korte bespreking

De Decamerone van Boccaccio (1313-1375) is een verzameling van pikante verhalen, die door zeven jonge meisjes en drie jonge mannen werden verteld. Dit alles geschiedde toen Florence door de pest getroffen werd en deze jongelieden zich isoleerden buiten de stad in een romantisch buitenverblijf. De verhalen zijn meestal komische aanvallen op de toenmalige clerus en lieden van hoge stand. Bedenkelijke liefdesgeschiedenissen gepaard met list en bedrog gaven aanleiding tot veel (leed)vermaak. Deze vertaling van Denissen maakt een goede indruk mede door soms 'modern' taalgebruik. De illustraties zijn voortreffelijk

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.