De kollektieve schuld ofwel Famir'man-sani CAI 1

Omschrijving:

Korte bespreking

"Tante Lien" weet het meest getroffen deel van haar familie ervan te overtuigen, dat ze weer eens geld en tijd moet besteden aan het gezamenlijk offeren aan de voorvaderlijke geesten, die zich verwaarloosd voelen en daarom de familie teisteren: een drama dat met overtuiging en vrijheid begint en in twijfel en gevangenschap eindigt. Lyrisch getekend, tegen een achtergrond van kolonialisme, afrikaanse natuurgodsdienst en armoede; geschreven in een kenmerkend milieu-gebonden Surinaams-Nederlands dialect; voorzien van in kaart gebrachte gegevens omtrent Suriname. In deze druk is de verklarende woordenlijst vervangen door voetnoten. - Astrid Roemer

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.