De avonturen van Chicano Kid en andere verhalen HER 1

Omschrijving:

Beschrijving

Vijftien korte verhalen geschreven door Chicanos (M en V). Dit zijn in het zuid-westen van de VS verblijvende Spaanssprekende mensen afkomstig uit Mexico, veelal illegaal. De verhalen gaan vaak over sociale onderwerpen. De stijl is eenvoudig, vaak bewogen met prachtige, bloemrijke taal de latijnse schrijver eigen. Plastisch en eerlijk geven de verhalen de problemen alsook de dagelijkse gebeurtenissen op poëtische wijze weer. Alleen het laatste verhaal, tevens titelverhaal heeft een wat platte manier van spreken; dit komt niet helemaal realistisch over in het Nederlands. Vertalingen zijn duidelijk en vlot leesbaar. Verklarende woordenlijst van Chicano-termen; korte levensschets van de auteurs. De verhalen zijn alle eerder in bundels van de betreffende auteurs gepubliceerd in het Spaans of Engels.
(Biblion recensie, �.M.M. Algra-Rijks.)

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.