Wetboek voor jongeren SISO 392.2

Omschrijving:

Waarom een wetboek voor jongeren?

Onderzoek bij verzorgers en leerkrachten toont aan dat de spelregels van de Nederlandse en internationale rechtsorde voor jongeren behoorlijk ingewikkeld zijn. Dit overzichtelijke en toegankelijke naslagwerk biedt informatie waar jongeren elke dag mee te maken hebben en informatie waar ze recht op hebben.

'Verjaardagen, diploma gehaald, einde van het schooljaar... Er is altijd wel een reden voor een feestje. Maar als je een feestje geeft moet je wel bedenken dat er bepaalde regels gelden. Dreunende bassen en klagende buren. Wat zegt de wet over geluidsoverlast?' Het wetboek is opgebouwd rond thema's die jongeren aanspreken. Er wordt in heldere taal uitgelegd welke regels er gelden en welk wetsartikel erbij hoort en op welke website je meer informatie kunt vinden.


Peter Hoogenboom, jurist, journalist en jeugdboekenschrijver is hoofdredacteur van het Wetboek voor jongeren. In zijn avontuurlijke en educatieve jeugdboeken toont hij zich een meester in het vertalen van complexe zaken in begrijpelijke en aansprekende taal. Hoogenboom werd ondersteund door een enthousiast en jong team van ter zake kundige juristen en specialisten uit de praktijk van het jeugdrecht en de jeugdhulp.Recensie(s)

Dit boek geeft rubrieksgewijs antwoord op praktische juridische vragen waarmee een jongere van globaal 12 t/m 18 jaar te maken kan krijgen. Aan de hand van voorbeelden zijn wetten die relevant zijn voor jongeren toegankelijk gemaakt. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer de Grondwet, veiligheid, communicatie, geld, strafbare gedragingen van jongeren, seksualiteit en discriminatie en racisme. Zo kun je in dit boek bijvoorbeeld opzoeken of je een Breezer op straat mag drinken, hoe vaak de school de gymtoestellen moet controleren en waarom je je geld op de bank zou zetten. Overzichtelijke bladspiegel waarin de tekst is gedrukt in een vrij klein lettertype. Elk hoofdstuk begint met een roze gekleurde inhoudsopgave. Geen illustraties aanwezig. De tekst is ook toegankelijk via een uitgebreide inhoudsopgave en een index. Bovendien is aan dit 'wetboek' een beveiligde site gekoppeld die onbeperkt toegankelijk is tot de hele tekst van het boek. Via hetzelfde adres www.wetboekvoorjongeren.nl* (onder bepaalde voorwaarden mede via: www.wbvj.nl) zijn ook meer toepasselijke thema's, links, de nieuwste ontwikkelingen en de mogelijkheid om vragen te stellen beschikbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.