Het leven is vurrukkulluk (LB) CAM4

Omschrijving:

een der bekendste romans van Campert. De hoofdstukken lijken op het eerste gezicht op zichzelf staande fragmenten, maar op den duur blijkt er toch een grote eenheid te heersen. De personen krijgen nl. alle met elkaar te maken. De rode draad wordt gevormd dor drie liefdesaffaires, twee in het heden en één in het verre verleden. Het decor is het kunstenaarsmilieu van de zestiger jaren. Opvallend zijn de stijl en het taalgebruik van Campert. Veel woorden worden fonetisch weergegeven (zie bijv. de titel) en dit heeft een bijzonder komisch effect. De roman blijft na jaren nog steeds erg sterk, al is hij hier en daar duidelijk gedateerd. De schrijver is intussen niet wezenlijk van opvattingen en schrijfwijze veranderd, getuige zijn laatste werken.

4 cd's

Luisterboek is beschikbaar in de Mediatheek.