De Bosatlas van de energie SISO 644.1

Omschrijving:


Een fraai uitgevoerd boek op groot formaat. In tien hoofdstukken worden alle aspecten van energie in Nederland van geschiedenis tot toekomst in beeld gebracht met kaarten, grafieken, schema's en foto's in kleur. De atlas beperkt zich niet tot Nederland maar laat bijvoorbeeld ook zien waar steenkool en olie vanuit de hele wereld naar Rotterdam en Amsterdam gaan en wat de reserves wereldwijd zijn. De atlas heeft ook ruim aandacht voor duurzame energie. Zo zijn er kaarten van Nederland van het potentieel van aardwarmte, van de windparken en van de zonnestraling. Maar ook de afvalenergiecentrales met hun potentie voor warmtelevering staan op een kaart weergegeven. De Bosatlas gaat zowel over energie in gebouwen als in de industrie, de agrarische sector als brandstoffen voor transport. Bij het hoofdstuk over regionale samenwerking worden helaas alleen Noord-Nederland en Amsterdam behandeld; een gevolg van de bijdrage van sponsors. Met register. - Klaas de Jong

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.