Erfgoed van de Oorlog: de oogst van het programma SISO 935.4

Omschrijving:

Korte bespreking

In 2007 startte het omvangrijke programma 'Erfgoed van de Oorlog'. Het Ministerie van VWS wilde zoveel mogelijk waardevol historisch materiaal over de Nederlandse bezettingsgeschiedenis behouden voor toekomstige generaties. Door ruim 23 miljoen euro beschikbaar te stellen kon ondersteuning worden verleend aan behoud, ontsluiting en publieksgerichte toepassingen van allerlei soorten materiaal: archieven, dagboeken, persoonlijke getuigenissen, geluids- en filmmateriaal, monumenten en fotocollecties, zowel uit Nederland als uit voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Alle 221 ondersteunde projecten komen in dit fraai vormgegeven, overzichtelijke boek aan bod. In een afwisselende lay-out en ruim voorzien van beeldmateriaal wordt de enorme diversiteit aan geschiedschrijvingen kort beschreven: van een verzameling tekeningen en objecten van gevangenen in Japanse kampen tot interviews met zogenaamde 'moffenmeiden' en het archief van pasfoto's van een dorpsfotograaf in oorlogstijd. Er zijn uiteraard ook projecten van bekende erfgoedbeherende instanties zoals de Anne Frank Stichting en het Verzetsmuseum. Het programma werd in september 2010 afgesloten met o.a. deze publicatie en de website www.tweedewereldoorlog.nl. Met een index op organisatie en een projectindex

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.