Een nieuwe Wali Nkama LOP1

Omschrijving:

De hoofdpersonen in deze roman, de beroemde voetbalspeler Delarumba en zijn vrouw Wali, leven zoals de meeste echtparen in Afrika, met een grote mate van vrijheid voor de man en een ondergeschikte positie voor de vrouw. Als Delarumba dankzij zijn relaties bij de diplomatieke dienst terechtkomt, verandert dat niets aan zijn visie op de wereld en aan zijn houding tegenover zijn vrouw en tegenover vrouwen in het algemeen. Wali echter evolueert snel. De desillusie van haar huwelijk, haar ontmoeting met Europa, met blanken en met de politiek veranderen haar radicaal. Ze weigert nog langer de traditioneel ondergeschikte rol te spelen die Delarumba haar heeft toebedacht.
De auteur spreekt zich er niet over uit of de breuk die daardoor tot stand komt, het onvermijdelijke resultaat is van Wali's ontwikkeling. Haar verhaal heeft een open einde - zij stelt slechts een vraag.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.