Het journaal van Bontekoe ROS5

Omschrijving:

Met de nieuwe hertaling van Thomas Rosenboom is het meeslepende verhaal van Bontekoe weer voor iedereen toegankelijk. In een inleiding geeft Vibeke Roeper een bondig overzicht van de historische omstandigheden van Bontekoes reis. Daarnaast zijn ook de oorspronkelijke illustraties in deze uitgave opgenomen.

Het verhaal is legendarisch. De botteliersmaat van de Nieuw Hoorn liet bij het pompen van een vaatje brandewijn zijn kaars in het vat vallen, waarna door een kruitontploffing het schip van Willem Ysbrantsz. Bontekoe op de Indische Oceaan met ruim tweehonderd man de lucht in vloog. Als door een wonder overleefden vierenvijftig zeelieden de explosie, onder wie schipper Bontekoe. In twee kleine bootjes moesten ze de weg vinden naar het vasteland. Dagenlang dobberden ze onder de tropische zon, zonder voedsel en water er dreigden ruzies en velen raakten ten prooi aan apathie en wanhoop. Schipper Bontekoe trad nu op als vaderlijke en vastberaden leider van een schijnbaar hopeloze expeditie. Tot er bijna twee weken na de ramp eindelijk land in zicht kwam. Bontekoes verhaal heeft een indringend beeld van het zeemansleven in de zeventiende eeuw. Wie aan de reis naar Oost-Indië begon, wist dat hij slechts een kleine kans had levens terug te keren. Elke VOC-dienaar kreeg vroeg of laat t maken met muiterij, scheurbuik, kapers, stormen of windstiltes. Bontekoe bleef uiteindelijk zeven jaar van huis. Na als schipbreukeling in Batavia te zijn aangekomen, werkte hij enkele jaren als rechterhand Jan Pieterszoon Coen, en bezocht vele uithoeken van Zuidoost-Azië.In 1625 keerde Bontekoe in Hoorn terug. Nooit zou hij meer de ris naar Indië ondernemen. Ruim twintig jaar later verscheen zijn Journaal. Het werd meteen een bestseller en zou in de loop der eeuwen tientallen malen herdrukt en bewerkt worden.

Thema's: Oost-Indië, scheepsjournalen, reizen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.