Camera Obscura HIL 1

Omschrijving:

In 2009 is het 170 jaar geleden dat de eerste druk van de "Camera Obscura" is verschenen. In die periode is het boek meer dan honderdmaal herdrukt, vanaf de jaren twintig van de 20e eeuw ook als schooluitgave met toelichtingen; in 1998 zag een tweedelige, wetenschappelijk verantwoorde editie het licht. Ivo de Wijs heeft een geslaagde poging gedaan de bekendste (en beste) verhalen uit het boek ('Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout', 'De familie Stastok', 'Een oude kennis', 'Gerrit Witse', 'De familie Kegge', en een drietal kortere stukken) aan de eisen van deze tijd aan te passen. Hij moderniseerde het taalgebruik zonder de sprankelende stijl van het origineel geweld aan te doen en liet een aantal uitweidingen weg die weliswaar ingebed waren in het verhaal, maar voor de voortgang niet ter zake deden. Daarnaast voegde hij samenvattingen toe van de niet opgenomen schetsen. Het resultaat is een opgefriste bundel die weer met plezier door velen gelezen kan worden. - Biblion

Thema: burgerlijkheid

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.