Het Romeinse keizerrijk SISO 923.4

Omschrijving:

Door de regeerperiodes van zo'n 70 keizers te volgen trachten de schrijvers een beeld te geven van de opkomst en het verval van het Romeinse keizerrijk (27 v. Chr.-± 570 n. Chr.). Doordat de keizers centraal staan krijgt men voornamelijk een beeld van het Romeinse hofleven met haar intriges, corruptie en decadentie; niet van het leven van het gewone volk. Relatief veel aandacht wordt besteed aan de opkomst van het christendom. De lezer moet wel bekend zijn met zowel het Romeinse staatsbestel als met de aardrijkskundige benamingen van die tijd; er wordt in dat opzicht weinig uitgelegd. De informatieve tekst wordt soms afgewisseld door fictionele fragmenten, die echter nogal op zichzelf staan. Het taalgebruik is niet zozeer moeilijk, maar soms wel wat stijf. De zwart-witte pentekeningen bestaan voornamelijk uit portretten van de verschillende keizers. Een gedegen naslagwerk over Romeinse keizers, niet een boek om in een ruk uit te lezen. Vanaf ca. 14 jaar.
(NBD|Biblion recensie, A.B. de Ruiter)

Boek is 3 keer beschikbaar in de Mediatheek.