De schatkamer van het oude Griekenland SISO 923.1

Omschrijving:

De aard van de belangstelling voor Griekenland en Griekse kunst is in de loop der eeuwen sterk veranderd. In 8 hoofdstukken wordt deze verandering in haar historische context geplaatst, vanaf de Romeinse belangstelling voor Griekse kunst, de eerste Griekenland-reizigers uit de 15e en 16e eeuw, de verzamelaars uit de 17e en 18e eeuw, tot aan het ontstaan van de moderne wetenschappelijke archeologie aan het eind van de 19e eeuw. De Nederlandse bijdrage aan deze ontwikkeling wordt niet genoemd. De tekst is zeer beknopt en daardoor soms onduidelijk. Het aardige van het boekje zijn de vele illustraties (de meeste in kleur), voorzien van uitgebreide explicatie, waaronder veel minder bekend materiaal. Een groter formaat had deze afbeeldingen beter tot hun recht doen komen. Een documentatiegedeelte achterin behandelt enkele vraagstukken die van belang zijn in de Griekse archeologie. Voorzien van register en onvolledige en niet-relevante bibliografie.
Biblion recensie, Drs. F. de Jong.)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.