Hannibal SISO 923.5

Omschrijving:

Meer dan 2000 jaar geleden ondernam de Carthager Hannibal een van de grootste waagstukken uit de geschiedenis. Met een zeer groot leger trok hij vanuit Spanje op, om de Romeinen in hun eigen land te bevechten. Zijn tocht over de Alpen - waarin olifanten werden meegevoerd - spreekt nog altijd tot de verbeelding. De tweede Punische oorlog, die achttien jaar heeft geduurd, is van beslissende betekenis geweest voor onze geschiedenis. Twee grootmachten, Carthago en Rome, streden hier om de heerschappij over het Middellandse zeegebied en daarmee om hun eigen bestaan.
Waarom Hannibal tenslotte faalde en hoe dicht Rome bij de ondergang heeft gestaan, wordt in dit boek beschreven.
De Romeinse geschiedschrijving over deze periode wordt daarbij uitgebreid aangehaald en kritisch bekeken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.