Fascisme en nationaal-socialisme SISO 358.8

Omschrijving:

De schrijvers willen met hun boek de begrippen fascisme en nazisme verduidelijken, omdat er volgens hun de laatste jaren een enorme begripsvervaging opgetreden is. De voorgeschiedenis, opkomst en kenmerken van fascisme en nazisme in verschillende landen worden beschreven. Binnen de context van een samenleving in crisis, wordt aan de persoon van de leider veel invloed toegekend, in tegenstelling tot de rol die de industrie, de banken en kerken hebben gespeeld. Het analytische gedeelte is niet bijzonder sterk; het christelijke anti-semitisme bijvoorbeeld wordt als niet-racistisch bestempeld. Voor zover er gebeurtenissen en feiten worden beschreven, biedt het boek nuttige en interessante informatie, voor een breed publiek toegankelijk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.