Historische begrippen SISO 900.2

Omschrijving:

Recensie:
Een soort beknopte historische encylopedie, bedoeld voor gebruik op school. Wegens de beknoptheid van de omschrijvingen, het (ondanks de ruim 300 pagina's) toch nog beperkte aantal begrippen, en m.n. door het ontbreken van verwijzingen naar literatuur, zal deze uitgave ook nauwelijks een ander doel kunnen dienen dan het uitleggen van "moeilijke woorden" die men in een geschiedenisboek aantreft. Voor gebruik op school lijkt dit boek, als bevordering van zelfwerkzaamheid, vooral omdat de leerlingen in staat worden gesteld zelfstandig historische teksten te bestuderen, en misschien als aanzet tot regelmatiger gebruik van een (echte) encylopedie, zeer aan te bevelen.

Boek is 4 keer beschikbaar in de Mediatheek.