Marco Polo en de zijde route SISO 903.3

Omschrijving:

In dit boek wordt door de Franse sinoloog J.P. Drège een summier overzicht geboden van de historische ontwikkeling van de contacten tussen Europa en China vanaf de eeuwen rond het begin van onze jaartelling tot de eerste jaren van de zeventiende eeuw. De reizen van Marco Polo krijgen hierbij onvermijdelijk ruime aandacht. Het sterke punt van deze uitgave wordt gevormd door de vele en fraai gereproduceerde illustraties. Deze zijn afkomstig uit zeer uiteenlopende bron. Bijzondere vermelding verdienen de talrijke schitterende miniaturen uit de Le livre des merveilles, een middeleeuws handschrift van de Franse vertaling van Marco Polo's reisverslag, dat wordt bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Het historisch overzicht wordt gevolgd door enige uitvoerige fragmenten uit vroege reisverslagen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.