Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel SISO 904.1

Omschrijving:

Deel 27 uit de Fibulareeks.

Om de Indiaanse bevolking in de eigen kolonien te beschermen kwamen de Spanjaarden op het idee negers uit Afrika in te voeren voor de zware arbeid op de plantages. Hiermee werd de basis gelegd voor het mensonterende bedrijf van de slavenhandel op grote schaal. Portugezen, Engelsen, Fransen en Nederlanders streden verbeten tegen elkaar om optimale winsten te verkrijgen ten koste van miljoenen negers, die in Afrika geroofd werden of van andere negers gekocht. De Nederlanders gingen hierbij zonder gewetensbezwaren te werk. De negers waren in hun ogen eigenlijk geen mensen, maar nuttige handelswaar, waarmee men snel een grote rijkdom kon vergaren. De slavenhandel verdween dan ook niet in de eerste plaats uit morele, maar uit economische redenen ten gevolge van de Napoleontische oorlogen. En zelfs toen werd de slavernij in de Nederlandse kolonien nog tot het jaar 1863 gehandhaafd.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.