Paardenkracht en Mensenmacht SISO 934.9

Omschrijving:

Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940

Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1976. In grote lijnen wordt heel de sociaal-economische geschiedenis van 1795-1940 beschreven in een goed leesbare stijl. Jammer dat de spelling niet is aangepast. Het boek kan beschouwd worden als een handboek, wie dieper wil graven in enig onderdeel heeft de beschikking over de lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur. Het boek is prettig van opzet: verdeeld in 6 capita, die elk weer verschillende facetten van de ontwikkelingsgang belichten. Naast de modernisering van de spelling zou een uitbreiding van het behandelde tijdvak terecht zijn geweest: over de periode van na 1940 is toch ook wel iets bekend.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.