Nog een nacht slapen? Vijftig jaar bevrijding SISO 912.1

Omschrijving:

Dit boekje bevat de volledige versie van de rede die Ed van Thijn, politicus, oud-minister en voormalig burgemeester van Amsterdam, uitsprak in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in de nacht van 4 op 5 mei 1995. Dit op uitnodiging van de Stichting Kunstenaarsverzet, die in hem de man vond die in staat zou zijn vorm te geven aan een gecompliceerd stuk mentaliteitsgeschiedenis: de vele vragen die de herdenking van de bevrijding in mei 1945 oproept. Hoe latere generaties over de bezetting, het verzet en de bevrijding denken, het onverwerkte verleden en de kwestie van goed of fout zijn steeds terugkerende thema's. Gezien de moeilijkheidsgraad - het tamelijk abstracte betoog, de vereiste voorkennis en de snelle afwisseling van de onderwerpen - is deze uitgave, die in een normaal lettertype is gedrukt, slechts voor een beperkte lezerskring bestemd.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.