Grote sagen van de donkere middeleeuwen SISO 916.5

Omschrijving:

Vier vermaarde verhalen, spelend in de 5de/6de eeuw, zijn hier bij elkaar gezet. In de ondertitels legt Ter Haar nadruk op de hoofdmotieven. In Tristan en Isolde is dat het noodlot, in het Nibelungenlied de haat. Logengrin is "de geschiedenis van een roeping", en Gudrun van trouw. Op het niveau van de gebeurtenissen worden de oude vertellingen trouw gevolgd. Waar hij moderne psychologische verbanden legt, interpreteert de verteller althans veel explicieter dan zijn Middeleeuwse voorgangers. Zijn taal is aan de moeilijke kant, ietwat archaïsch zowel in zinsbouw als ín woordkeus, soms wat hoogdravend. Des te verdienstelijker dat vooral Tristan en De Nibelungen een tragische dimensie behouden, die deze herscheppingen zeer indrukwekkend maakt. In deze keurige paperback zijn de tekeningen niet meer opgenomen. Voor wat rijpere lezers vanaf ca. 13 jaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.