Het departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen SISO 938.1

Omschrijving:

Uit de reeks boekjes over Rotterdam in verleden en heden onder leiding van F.K.H. Kossman.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.