Rotterdam in het derde kwart van de negentiende eeuw SISO 938.1

Omschrijving:

Uit de reeks boekjes over Rotterdam in verleden en heden onder leiding van F.K.H. Kossman.

Uitgegeven vanwege het historisch genootschap Roterodamum (1953)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.