Beeld en beeldenaar; Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele SISO 938.1

Omschrijving:

Het leven van deze markante, liberale Nederlander (1880-1975), sedert 1906 vooraanstaand Rotterdammer, wordt geplaatst tegen de achtergrond van bijna 70 jaar Rotterdamse ontwikkeling, vooral op economisch, maatschappelijk en cultureel terrein. De competente auteur bedoelde bouwstoffen voor een biografie en andere monografieën aan te dragen en doet dat informatief, niet verheerlijkend, doorspekt met anecdotes en citaten van de hoofdpersoon. Diens bankierschap, leiderschap van de Kamer van Koophandel en stimuleren van allerlei activiteiten, maar ook zijn bevorderen van hoger onderwijs (Leiden, Rotterdam), zijn scheppen van de Unie van Rijnkamers, zijn kamerheerschap en commissariaten krijgen alle aandacht. Voor historisch geïnteresseerden en bewuste Rotterdammers een stimulerende studie op niveau. Met register op personen en zaken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.