"s Gravenhage In de fraaiste Gesigten SISO 938.1

Omschrijving:

Bij de hausse der laatste jaren in - uiteraard ook geïllustreerde - Haagse historische monografieën, is het onvermijdelijk, dat een collectie van "fraaiste Gesigten" uit de 17de en 18de eeuw vaak doublures oplevert. Met name is dat het geval met de gravures uit de in 1974 herdrukte "Beschrijving van 's-Graven-Hage" (1730/39) door mr. Jacob de Riemer. Maar meer of minder bekend door recente herdrukken, ontleent deze prentenverzameling toch vooral haar waarde aan de uitnemende architectonische-historische monografie, die W.A. Braasem als inleiding aan deze collectie prenten vooraf doet gaan. Als historisch verantwoord plaatwerk mag deze uitgave dan ook in geen op Den Haag of - ruimer gesteld - op de historie der Hollandse steden gerichte verzameling ontbreken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.