Willem de Maarschalk of De beste ridder ter wereld 1145-1219 SISO 925

Omschrijving:

De titel zou doen vermoeden dat het hier om een historische roman gaat, maar niets is minder waar. Het is typisch Franse mentaliteitsgeschiedenis over een periode waarin de Engelse adel nog Frans sprak en bezittingen in Frankrijk had, geschreven met liefde en vakmanschap. Over WIlliam Marshall is een middeleeuws heldendicht bewaard gebleven. De schrijver gebruikt dat niet om historische gebeurtenissen te bespreken maar om de gedachten- en gevoelswereld van zijn hoofdpersoon bloot te leggen: wat betekende feodale trouw voor hem, hoe richtte hij zijn leven in, wat streefde hij na, hoe dacht hij over zijn tijd en over de 5 Engelse vorsten die hij diende, hoe werd hij van bezitloze jongeman tot regent van het koninkrijk? Dit kleine boek heeft geen notenapparaat, maar het is zowel voor de historicus als voor de leek met belangstelling voor de middeleeuwse samenleving een lust om te lezen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.