Nieuw Guinea, de koude oorlog en de Anti-Revolutionaire Partij SISO 929.9

Omschrijving:

1962
Van de souvereiniteitsoverdracht van Indonesie in 1950 werd West-Nieuw-Guinea uitgezonderd. Pas in 1962, na zware internationale druk en een bijna-oorlog met Indonesie, gaf Nederland zijn laatste koloniaal bezit in Azie op. De ARP was een der felste tegenstanders van overdracht, vooral op basis van religieuze gezagsnormen. In 1961 maakte de partij o.l.v. Bruins Slot een plotselinge ommezwaai; de omstandigheden en andere religieuze opvattingen leidden hiertoe, ten koste van ernstige interne partijconflicten. Deze bewerkte doctoraalscriptie beschrijft beknopt de Nieuw-Guineapolitiek van de ARP, op basis van onderzoek van archieven, partijpublikaties en interviews. Aan de hand van veel citaten wordt vooral een feitelijk overzicht verschaft. Als zodanig heeft het verdienste, maar op basis van het materiaal was een veel diepgaander en uitgebreider boek op zijn plaats geweest.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.