Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40-'45 SISO 928.8

Omschrijving:

Dit boek is ontstaan op initiatief van het comité Vrouwen van Ravensbrück. De bundel bevat veertien interviews met vrouwen, die op enigerlei wijze iets te maken hebben gehad met het verzet tegen de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.