Servië en het Westen Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan SISO 941

Omschrijving:

Milo Anstadt schetst de ontwikkelingsgeschiedenis die heeft geleid tot het ontstaan en vergaan van Joegoslavië. Hij zoekt naar de verantwoordelijken voor de tragedies die zich in de recente geschiedenis op de Balkan hebben afgespeeld en hij probeert na te gaan hoe mensen die etnisch verwant zijn en tientallen jaren vreedzaam naast elkaar hebben geleefd, plotseling zo'n verwoestende vijandschap jegens elkaar hebben kunnen ontwikkelen. In 1993 verscheen dit boek onder de titel Scheuren in de heksenketel. Hij kon toen niet vermoeden dat de tragedie zich tot aan het eind van de eeuw zou voortslepen en nog een onthutsend nieuw hoogtepunt zou bereiken. Dat heeft Anstadt ertoe aangezet de oorspronkelijke editie van het boek voor deze uitgave te bewerken en te actualiseren.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.