Sovjet reclame en propaganda in de jaren twintig SISO 940

Omschrijving:

Na de Russische revolutie beleefde de toegepaste grafiek in de vorm van affiches, beeldmerken, boekomslagen en advertenties een onverwachte bloei. Deze visuele reclame werd gestimuleerd door de concurrentie, waarvoor in de periode van de Nieuwe Economische Politiek de nodige ruimte werd gecreeerd. Vele bekende experimentele kunstenaars uit de jaren twintig als Lissitski, Stepanova, Rodtsjenko en Majakovski verleenden hun medewerking aan het ontwerpen van affiches, die niet alleen voor reclamedoeleinden werden gemaakt maar ook voor propaganda. Het fraai uitgevoerde boek, samengesteld door een bekende Russische ontwerper, bevat honderden ontwerpen, grotendeels in kleur. Een instructieve inleiding gaat hieraan vooraf. De ontwerpen zijn artistiek vaak zeer verantwoord en doen soms verrassend modern aan. Een opmerkelijk boek over een onderwerp waarover in Nederland zeer weinig is gepubliceerd.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.